067 673 19 39
050 420 69 71
0
0

Договори оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) 

 

Наведений нижче текст є Договором публічної оферти між Продавцем – власником інтернет-магазину, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою http://obud.com.ua/, що має назву надалі «Продавець», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», який визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.

 

Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті.

Відповідно до статтей 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України, умови Договору є однаковими для всіх Покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Покупцю перед іншим.

Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови Договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від інтернет-магазину підтвердження замовлення в електронному вигляді або з моменту прийняття замовлення оператором Продавця. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє інтернет-магазин та Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Договору і залишає право інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

 

  1. Визначення понять

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») через інтернет-магазин на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою http://obud.com.ua/, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець – фізична особа-підприємець Гордійчук Андрій Іванович, діяльність якого зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Особистий кабінет – простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація та історія розміщених ним замовлень.

1.7. Кошик – частина Інтернет-магазину, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.

 

  1. Предмет Договору

2.1. За допомогою інтернет-магазину Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину або складення заявки через оператора інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від інтернет-магазину підтвердження замовлення. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

2.3. Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги:

2.3.1. Пошук і комплектація товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті і підтвердженого інтернет-магазином.

2.3.2. Продаж і доставка Товарів за допомогою кур’єрських служб доставки, зазначених на сайті інтернет-магазину на підставі заявок Покупців, залишених на сайті і підтверджених інтернет-магазином.

2.3.3. Консультаційні та інформаційні послуги щодо товару.

2.4. Усі інформаційні матеріали, представлені в інтернет-магазині, носять довідковий характер і можуть не передавати повною мірою достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця.

2.5. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

2.6. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

2.7. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.

2.8. Прийнявши умови цього Договору Покупець надає інтернет-магазину та Продавцю свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати надану Покупцем інформацію у зв’язку з виконанням даного Договору та необхідну третім особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг (доставка та оплата Товару).

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення в інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів інтернет-магазину. 

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.3.3. контактний телефон;

3.3.4. ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем товару вказуються в кошику Покупця на сайті інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця за номером телефону, вказаним в розділі контактів інтернет-магазину, Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цього Договору. 

3.7. Після оформлення замовлення через Оператора Продавця дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

3.10. У випадку відсутності замовлених товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі анулювати зазначений товар із замовлення Покупця, і повідомити про це Покупця шляхом направлення електронного повідомлення за адресою, зазначеною при реєстрації Покупця або будь-яким іншим шляхом на вибір Продавця.

3.11. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення, Покупцеві на підставі виданої Продавцем видаткової накладної підписаної Покупцем або передання Товару особі, які надає послуги доставки Товару (перевізник, курєр тощо).

3.12. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару Покупцю. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстру доставки тощо), виданій Продавцем, транспортною або кур’єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця в момент передачі транспортній або кур’єрській компанії.

 

4. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях.

4.2. Зазначені на сайті ціни на товари включають в себе вартість товару, упаковку, послуги пошуку та комплектації товару Покупця.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті, не включає в себе вартість доставки товару Покупцю. Вартість доставки товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо службі доставки (перевізнику).

4.4. Ціни на товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі або відбулося відправлення Товару Покупцю, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.5. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

4.6. Оплата за Товар може здійснюватися онлайн банківською платіжною карткою VISA/MasterCard, онлайн через інтернет-банкінг, готівкою в терміналах, передоплатою, накладеним платежем у відділеннях куррської доставки товарів або іншим шляхом за домовленістю між сторонами. В будь-якому випадку оплата товару не може бути пізніше моменту його отримання.

4.7. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100 % оплати за товар на розрахунковий рахунок Продавця. Факт такої оплати свідчить про згоду Покупця з умовами даного Договору та відсутністю претензій до якості та комплектрості поставленого товару.

4.8. Зобов'язання Покупця по оплаті товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.9. Доставка Замовлення здійснюється шляхом самовивозу або за домомогою Служби доставки відповідно до обранного Покупцем варіанта доставки, згідно з умовами та за тарифами Служби доставки.

4.10. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.11. Покупець або його представник під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

4.12. Якщо буде потреба здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві, для здійснення повернення коштів Покупець зобов’язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти.

 

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання замовлення Покупця.

5.1.3. Надавати правдиву інформацію щодо товарів, умов доставки та цін на них.

5.1.4. Гарантувати відповідність якості товару вимогам якості на території України.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті інтернет-магазину (окрім пипадків, передбачених в п. 4.4. цього Договору). Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті інтернет-магазину.

5.3.2 Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації в інтернет-магазині.

5.3.3. Оплатити Товар, відповідно до замовлень, за зазначеними у них цінами.

5.3.4. При отриманні замовлення від кур’єра провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності.

5.3.5. У випадку наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт в довільній формі в 3-х екземплярах. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксованими засобами фото- або відео зйомки.

5.3.6. У випадку передачі Продавцем товару з порушенням умов замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тарі й (або) упакуванню Товару, – не пізніше 5-ти, наступним за днем купівлі (одержання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб и т.п.

5.3.7. Надати точні паспортні данні для можливості отримати замовлення в офісі кур’єрської компанії, які розміщенні на його сайті та особисто з’явитися з паспортом.

 

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору.

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця. Такі витрати на повернення Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого товару.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

 

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, введення карантину, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 

9. Інші умови

9.1. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Інтернет-магазин та Продавець мають право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФО-П Гордійчук Анрдій Іванович

74701, Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н,

селище міського типу Нижні Сірогози,

ВУЛИЦЯ СУВОРОВА , будинок 123

РНОКПП __________

IBAN UA _______________________________

В ________Банк, МФО ______________